แฉแก๊งทองปลอมจ้างคนแก่-เด็กเป็นหน้าม้า

นายพิชญา พิสุทธิกุล อุปนายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า  ขณะนี้สมาคมได้ประสานงานกับสภาทนายความอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือร้านทองที่อยู่ในต่างจังหวัดเข้าดำเนินคดีกับแก๊งค้าทองปลอม เนื่องจากที่ผ่านมาแก๊งค้าทองปลอมมีการจ้างเด็ก,คนชรา,ผู้หญิง เป็นหน้าม้านำทองปลอมไปจำนำในร้านทองโดยให้ค่าตอบแทนครั้งละ 1,000-2,000 บาท เพราะหากถูกจับกุมก็จะขอความเห็นใจ และสังคมมองว่าเป็นคดีคนรวยรังแกคนจน

Continue reading “แฉแก๊งทองปลอมจ้างคนแก่-เด็กเป็นหน้าม้า”

เมืองไทยรัชดาลัยเธียร์เตอร์

เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ เป็นโรงละครมาตรฐานบรอร์ดเวย์แห่งแรกของประเทศไทย ได้เกิดขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการชมละครแนว Broadway ของคนไทยและเป็นเวทีสากลเสมือนหนึ่งศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อรองรับการแสดงจากทั่วโลก

เที่ยววัดอรุณกันดีกว่า

วัดอรุณราชวราราม เป็น พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษตั้งอยู่บนถนนอรุณอัมรินทร์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกับวัดโพธิ์ ข้ามเรือได้ที่ท่าเตียน เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา วแต่เริ่มเดิมทีเรียกว่า วัดมะกอกต่มาในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ชาวบ้านเรียกชื่อวัดแห่งนี้จนติดปากว่า วัดแจ้ง เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าฯ ให้กำหนดเอาวัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐานใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์

Continue reading “เที่ยววัดอรุณกันดีกว่า”