เที่ยววัดอรุณกันดีกว่า

วัดอรุณราชวราราม เป็น พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษตั้งอยู่บนถนนอรุณอัมรินทร์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกับวัดโพธิ์ ข้ามเรือได้ที่ท่าเตียน เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา วแต่เริ่มเดิมทีเรียกว่า วัดมะกอกต่มาในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ชาวบ้านเรียกชื่อวัดแห่งนี้จนติดปากว่า วัดแจ้ง เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าฯ ให้กำหนดเอาวัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐานใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์

Continue reading “เที่ยววัดอรุณกันดีกว่า”